Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Τροφοδότηση - Γενικά

Γενικές πληροφορίες

Στην κοινωνία των μελισσών η διατροφή των ενήλικων μελών της κοινωνίας διαφοροποιείται από αυτή του γόνου. Έτσι ενώ ο γόνος τρέφεται με αδενικής προέλευσης τροφή (βασιλικός πολτός- ζωικής προέλευσης λεύκωμα), ο πληθυσμός του μελισσιού τρέφεται αποκλειστικά με φυτικής προέλευσης προϊόντα, νέκταρ, μελίτωμα και γύρη. Εξαίρεση αποτελεί η βασίλισσα, η οποία σ’ όλη τη ζωή της τρέφεται με βασιλικό πολτό (ζωικής προέλευσης τροφή).
Η μέλισσα συλλέγει νέκταρ ή μελίτωμα, γύρη, νερό και πρόπολη.
Το νέκταρ (ή το μελίτωμα) αποτελεί για τη μέλισσα την κυριότερη πηγή ενέργειας. Αφού το μετατρέψει σε μέλι και το καταναλώσει, θα της προσφέρει τα απαραίτητα σάκχαρα, πηγή ενέργειας, για να ζήσει, να κτίσει, να πολλαπλασιαστεί, να επιβιώσει στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, κ.α.
Η γύρη θα της προσφέρει τις απαραίτητες πρωτείνες για να συντηρηθεί ως οργανισμός και για να εκθρέψει τον γόνο.
Το νερό θα το χρησιμοποιήσει για να συντηρηθεί ως οργανισμός, να παρασκευάσει την τροφή του γόνου και κυρίως για να ρυθμίσει την θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη, ενώ τέλος την πρόπολη θα τη χρησιμοποιήσει ως απολυμαντικό μέσο, ασπίδα εναντίων των μολύνσεων από μικροοργανισμούς, της κοινωνίας.

Έχει υπολογιστεί ότι σε εύκρατα κλίματα οι ετήσιες ανάγκες ενός κανονικού μελισσιού σε μέλι φτάνει τα 70-75 κιλά. Αντίστοιχα εάν υπολογίσουμε ότι για τη διατροφή μίας προνύμφης απαιτούνται 100 mgr γύρης, τότε απαιτείται 1 Kg γύρη για την εκτροφή περίπου 10.000 προνυμφών, δηλαδή 1 Kg ανά εβδομάδα, εάν η βασίλισσα ωοτοκεί 1.500 ωά/ 24ωρο à 10.500 ωά/ 7 ημέρες. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι σε μία μελισσοκομική χρονιά εκτρέφονται από ένα μελίσσι περίπου 200.000 μέλισσες, καταλήγουμε στ συμπέρασμα ότι κάθε μελίσσι συλλέγει - μόνο για τις ανάγκες εκτροφής του γόνου και όχι για κατανάλωση από τις ακμαίες μέλισσες - 20 Kg γύρης.
Σε ένα μελίσσι η εισροή νέκταρος αποτελεί ερέθισμα, ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την ωοτοκία της βασίλισσας, ενώ η συλλογή γύρης αποτελεί το αναγκαίο ερέθισμα για τις παραμάνες μέλισσες, για να εκθρέψουν αυτό τον γόνο. Άρα είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο αυτών στοιχείων για την επιβίωση μιας κοινωνίας μελισσών.
Συνήθως η μέλισσα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στ να συλλέξει τις απαραίτητες ποσότητες αυτών των στοιχείων. Στο πλαίσιο όμως της επαγγελματικής μελισσοκομίας, μπορούν να δημιουργηθούν ανάγκες, που οι μέλισσες δεν μπορούν να καλύψουν. Στην περίπτωση αυτή ο μελισσοκόμος επεμβαίνει και τροφοδοτεί τα μελίσσια του.
Η τροφοδότηση των μελισσιών είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις :
• όταν δεν υπάρχουν αρκετά αποθέματα για το ξεχειμώνιασμα ή την ανάπτυξη του σμήνους
• όταν γίνεται βασιλοτροφία, συνένωση μελισσιών, τεχνητός αφεσμός ή εισαγωγής νέας βασίλισσας
• όταν το μελίσσι χάσει μεγάλο αριθμό συλλεκτριών μελισσών από εντομοκτόνα ή άλλες αιτίες
• όταν δεν υπάρχει νεκταροέκκριση ή διαθέσιμη στην περιοχή γύρη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η εκτροφή του γόνου
• και όταν γίνεται χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση ασθενειών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου